Tiffany Dress | Black - ELIYA THE LABELTiffany Dress | Black - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Tiffany Dress | Black

$201.00 USD $288.00 USD
Emilee Dress - ELIYA THE LABELEmilee Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Emilee Dress

$187.00 USD $254.00 USD
Montana Dress - ELIYA THE LABELMontana Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Montana Dress

$154.00 USD $301.00 USD
Bianca Dress | Black - ELIYA THE LABELBianca Dress | Black - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Bianca Dress | Black

$201.00 USD $301.00 USD
Erica Blazer Dress - ELIYA THE LABELErica Blazer Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Erica Blazer Dress

$201.00 USD $288.00 USD
Madelyn Dress | Black - ELIYA THE LABELMadelyn Dress | Black - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Madelyn Dress | Black

$201.00 USD $334.00 USD
Lotus Dress - ELIYA THE LABELLotus Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Lotus Dress

$187.00 USD $301.00 USD
Zoiva Dress | Black - ELIYA THE LABELZoiva Dress | Black - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Zoiva Dress | Black

$201.00 USD $334.00 USD
Eliza Dress - ELIYA THE LABELEliza Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Eliza Dress

$187.00 USD $301.00 USD
Penny Dress - ELIYA THE LABELPenny Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Penny Dress

$201.00 USD $301.00 USD
Mirabella Dress - ELIYA THE LABELMirabella Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Mirabella Dress

$167.00 USD $268.00 USD
Rhiane Dress - ELIYA THE LABELRhiane Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Rhiane Dress

$201.00 USD $321.00 USD
Renee Dress - ELIYA THE LABELRenee Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Renee Dress

$201.00 USD $321.00 USD
Alison Dress - ELIYA THE LABELAlison Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Alison Dress

$187.00 USD $301.00 USD
Teri Blazer Dress - ELIYA THE LABELTeri Blazer Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Teri Blazer Dress

$201.00 USD $301.00 USD
Anna Dress | Black - ELIYA THE LABELAnna Dress | Black - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Anna Dress | Black

$201.00 USD $334.00 USD
Rebekah Dress - ELIYA THE LABELRebekah Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Rebekah Dress

$201.00 USD $334.00 USD
Oscar Dress | Black - ELIYA THE LABELOscar Dress | Black - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Oscar Dress | Black

$201.00 USD $321.00 USD
Amanda Dress - ELIYA THE LABELAmanda Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Amanda Dress

$187.00 USD $321.00 USD
Suzie Dress | Mint - ELIYA THE LABELSuzie Dress | Mint - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Suzie Dress | Mint

$201.00 USD $254.00 USD
Lola Dress - ELIYA THE LABELLola Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Lola Dress

$187.00 USD $321.00 USD
Anna Dress | Blue - ELIYA THE LABELAnna Dress | Blue - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Anna Dress | Blue

$201.00 USD $334.00 USD
Natalie Maxi Dress | Multi - ELIYA THE LABELNatalie Maxi Dress | Multi - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Natalie Maxi Dress | Multi

$187.00 USD $321.00 USD
Zoiva Dress | Orange - ELIYA THE LABELZoiva Dress | Orange - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Zoiva Dress | Orange

$201.00 USD $334.00 USD
Tiffany Dress | White - ELIYA THE LABELTiffany Dress | White - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Tiffany Dress | White

$201.00 USD $288.00 USD
Oscar Dress | Yellow - ELIYA THE LABELOscar Dress | Yellow - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Oscar Dress | Yellow

$201.00 USD $321.00 USD
Bianca Dress | White - ELIYA THE LABELBianca Dress | White - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Bianca Dress | White

$201.00 USD $301.00 USD
Raquel Dress - ELIYA THE LABELRaquel Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Raquel Dress

$167.00 USD $288.00 USD
Natalie Maxi Dress | Yellow - ELIYA THE LABELNatalie Maxi Dress | Yellow - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Natalie Maxi Dress | Yellow

$187.00 USD $321.00 USD
Josephine Dress | Yellow - ELIYA THE LABELJosephine Dress | Yellow - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Josephine Dress | Yellow

$201.00 USD $288.00 USD
Brielle Dress | Yellow - ELIYA THE LABELBrielle Dress | Yellow - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Brielle Dress | Yellow

$201.00 USD $301.00 USD
Anna Dress | Yellow - ELIYA THE LABELAnna Dress | Yellow - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Anna Dress | Yellow

$201.00 USD $334.00 USD
Tanya Dress - ELIYA THE LABELTanya Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Tanya Dress

$201.00 USD $334.00 USD
Suzie Dress - ELIYA THE LABELSuzie Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Suzie Dress

$201.00 USD $254.00 USD
Madelyn Dress | Pink - ELIYA THE LABELMadelyn Dress | Pink - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Madelyn Dress | Pink

$201.00 USD $334.00 USD
Bianca Dress | Pink - ELIYA THE LABELBianca Dress | Pink - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Bianca Dress | Pink

$201.00 USD $301.00 USD
Tiffany Dress | Pink - ELIYA THE LABELTiffany Dress | Pink - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Tiffany Dress | Pink

$201.00 USD $288.00 USD
Josephine Dress | Pink - ELIYA THE LABELJosephine Dress | Pink - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Josephine Dress | Pink

$201.00 USD $288.00 USD
Kamilla Dress - ELIYA THE LABELKamilla Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Kamilla Dress

$201.00 USD $288.00 USD
Zora Dress | Pink - ELIYA THE LABELZora Dress | Pink - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Zora Dress | Pink

$134.00 USD $268.00 USD
Olivia Dress - ELIYA THE LABELOlivia Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Olivia Dress

$100.00 USD $268.00 USD
Jazlyn Dress - ELIYA THE LABELJazlyn Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Jazlyn Dress

$67.00 USD $254.00 USD
Lindsey Dress - ELIYA THE LABELLindsey Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Lindsey Dress

$47.00 USD $254.00 USD
Tahnee Dress - ELIYA THE LABELTahnee Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Tahnee Dress

$67.00 USD $268.00 USD
Zariah Dress | White - ELIYA THE LABELZariah Dress | White - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Zariah Dress | White

$67.00 USD $321.00 USD
Valorie Dress - ELIYA THE LABELValorie Dress - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

Sold out

Valorie Dress

$67.00 USD $288.00 USD
Cabana Dress | Black - ELIYA THE LABELCabana Dress | Black - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Cabana Dress | Black

$33.00 USD $187.00 USD
Cabana Dress | Multi - ELIYA THE LABELCabana Dress | Multi - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Cabana Dress | Multi

$33.00 USD $187.00 USD

Recently viewed