Evanna Blazer - ELIYA THE LABELEvanna Blazer - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Evanna Blazer

$204.00 USD $238.00 USD
Evanna Pants - ELIYA THE LABELEvanna Pants - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Evanna Pants

$102.00 USD $136.00 USD
Heather Top | Black - ELIYA THE LABELHeather Top | Black - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Heather Top | Black

$122.00 USD $170.00 USD
Simone Skirt | Black - ELIYA THE LABELSimone Skirt | Black - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Simone Skirt | Black

$122.00 USD $170.00 USD
Jenna Pants - ELIYA THE LABELJenna Pants - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Jenna Pants

$170.00 USD $204.00 USD
Heather Top | White - ELIYA THE LABELHeather Top | White - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Heather Top | White

$122.00 USD $170.00 USD
Simone Skirt | White - ELIYA THE LABELSimone Skirt | White - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Simone Skirt | White

$122.00 USD $170.00 USD
Heather Top | Pink - ELIYA THE LABELHeather Top | Pink - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Heather Top | Pink

$122.00 USD $170.00 USD
Alyce Pants - ELIYA THE LABELAlyce Pants - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Alyce Pants

$170.00 USD $204.00 USD
Simone Skirt | Pink - ELIYA THE LABELSimone Skirt | Pink - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
On sale

Simone Skirt | Pink

$122.00 USD $170.00 USD
Simone Blazer - ELIYA THE LABELSimone Blazer - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

Sold out

Simone Blazer

$88.00 USD $191.00 USD
Mason Leggings - ELIYA THE LABELMason Leggings - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Mason Leggings

$54.00 USD $170.00 USD
Mason Top - ELIYA THE LABELMason Top - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Mason Top

$54.00 USD $157.00 USD
Andrea Top - ELIYA THE LABELAndrea Top - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Andrea Top

$68.00 USD $136.00 USD
Lori Pants - ELIYA THE LABELLori Pants - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

Sold out

Lori Pants

$68.00 USD $170.00 USD
Atlanta Blazer - ELIYA THE LABELAtlanta Blazer - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Atlanta Blazer

$88.00 USD $204.00 USD
Alani Bralette - ELIYA THE LABELAlani Bralette - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Alani Bralette

$61.00 USD $170.00 USD
Eden Blazer - ELIYA THE LABELEden Blazer - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Eden Blazer

$122.00 USD $238.00 USD
Eden Skirt - ELIYA THE LABELEden Skirt - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Eden Skirt

$88.00 USD $170.00 USD
Kianne Top - ELIYA THE LABELKianne Top - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Kianne Top

$34.00 USD $136.00 USD
Zani Skirt - ELIYA THE LABELZani Skirt - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Zani Skirt

$34.00 USD $136.00 USD
Cabana Top | Multi - ELIYA THE LABELCabana Top | Multi - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Cabana Top | Multi

$20.00 USD $122.00 USD
Cabana Top | Black - ELIYA THE LABELCabana Top | Black - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Cabana Top | Black

$20.00 USD $122.00 USD
Kai Vegan Leather Pants - ELIYA THE LABELKai Vegan Leather Pants - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Kai Vegan Leather Pants

$41.00 USD $157.00 USD
Sky Ribbed Knit Shorts - ELIYA THE LABELSky Ribbed Knit Shorts - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Sky Ribbed Knit Shorts

$13.00 USD $82.00 USD
Sky Ribbed Knit Top - ELIYA THE LABELSky Ribbed Knit Top - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Sky Ribbed Knit Top

$13.00 USD $82.00 USD
Power Sports Bra - ELIYA THE LABELPower Sports Bra - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Power Sports Bra

$13.00 USD $68.00 USD
Power Full Length Leggings - ELIYA THE LABELPower Full Length Leggings - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Power Full Length Leggings

$13.00 USD $88.00 USD
Racer Crop Tee - ELIYA THE LABELRacer Crop Tee - ELIYA THE LABEL
 • XS
 • S
 • M
 • L
LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

LAST CHANCE | OUTLET

UP TO 80% OFF

On sale

Racer Crop Tee

$13.00 USD $102.00 USD

Recently viewed